Dawid Polony

Ur. 1988 w Cieszynie, Absolwent krakowskiej ASP, członek Grupy Porno oraz prekursor Duduizmu, ruchu, który odwołuje się do jednej z pierwotnych, czysto duchowych czy nawet sakralnych funkcji sztuki w społeczeństwie i tam upatruje się jej najważniejszej roli. Zajmuje się malarstwem, happeningiem, tworzy obiekty łączące w sobie różne środki wyrazu, rzeźbę, grafikę cyfrową, rysunek etc. Istotną rolę w jego działaniach odgrywa aranżacja przestrzeni najczęściej w celu stworzenia rodzaju świątyni, pokazują to realizacje takie jak „Chram Demonów”, „Świątynia Taty” czy zrealizowane wspólnie z Grupą Porno projekty świątyni pracy „Wielkie, ciężkie, złote ręce” oraz „Świątynia Duduizmu”.