Mario Zajc

Ur. 1989 w Krakowie. Żyje i tworzy w Warszawie. Ukończył liceum plastyczne im. Jana Kilińskiego w Warszawie.
Inspiracją do pracy twórczej są przeżycia z dzieciństwa i wczesnej młodości. Aspiruje do tworzenia wielkoformatowych peac, których moc odkrył przy wykonywaniu opraw meczy. Stosuje różnego rodzaju materiały: farby olejne i akrylowe, metal, drewno, tkaniny. W spontaniczny sposób łączy malarstwo z rzeźbą.