Marcin Czarnopyś

Marcin Czarnopyś

Urodzony w 1989 roku w Przemyślu. W latach 2008-2012 studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 do 2015 roku studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2015 roku student Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Nagrody:

nagroda Galerii Arttrakt, Open Call / Think Tank lab Triennale, Wrocław 2016

Wystawy:
 
"Salon Jednego Obrazu", Galeria Jednego Obrazu, Lublin, 2016

"Artysto, Dobrze że jesteś!", DCO Wrocław, 2016

Wystawa pokonkursowa Open Call / Think Tank lab Triennale, Galeria Tętno, Wrocław, 2016

„Jidisz far ale”, Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi w Oslo, 2015

„Jidisz far ale”, Synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu,  2015

Wystawa pokonkursowa nagrody im M.Strońskiego, Galeria Zamek, Przemyśl, 2015