Krzysztof Ostrzeszewicz

Ur. 1985. W latach 2005-2010 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową, wykonaną w pracowni prof. Adama Myjaka w 2010 roku zaprezentował na wystawie COMING OUT - Najlepsze Dyplomy ASP 2010.

Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, grafiką wydawniczą i fotografią. W latach 2009-2012 tworzył okładki książek i ilustracje do wydawnictwa KlinKrzysztof Ostrzeszewicz jest również jednym z inicjatorów oraz koordynatorem zespołowej realizacji wydarzenia  - festiwalu kultury niezależnej Reaktor Kultury w Starej Drukarni przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie.

W 2010 roku na zlecenie Akademii Teatralnej w Warszawie, zaprojektował i wykonał Nagrobek Zbigniewa Zapasiewicza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.