Anna Barlik

Ur. 1984. Studia doktoranckie na Wydziale Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych Warszawa, studia podyplomowe z urbanistyki i planowania przestrzennego, Politechnika Warszawska. 2005 ? 2010 ? studia na Wydziale Rzeźby akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplom: rzeźba i instalacja, aneks: sztuka w przestrzeni publicznej i rysunek. 2004 ? 2007 ? studia na Akademii Sztuk Pięknych w Lodzi; dyplom z wyróżnieniem: projektowanie biżuterii, aneks: rysunek