Stach Szumski

Ur. 1992, ASP w Warszawie Wydział Sztuki Mediów, zajmuje się sztuką ulicy, malarstwem, projektowaniem graficznym i net artem.