Tomasz Poznysz

Ur. 1988. Student Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie. Oprócz interdyscyplinarnej konserwacji dzieł sztuki zajmuje się także malarstwem i rysunkiem.  W ostatnim czasie w jego malarstwie przewijają się tematy animalistyczne. Jego prace często odznaczają się dystansem i humorem.