Dariusz Milczarek

Urodzony w 1985 roku w Radomiu, gdzie w latach 2000-2006 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Brandta. W latach 2006-20011 studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W roku 2006/2007 był studentem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Natomiast w latach 2008-2011 kontynuował studia pod kierunkiem prof. Adama Wsiołkowskiego. Równolegle, w latach 2008-2010, uczęszczał przez cztery semestry na Studium Pedagogiczne, które ukończył w 2010 roku. W 2010 roku odbył półroczny kurs pisania ikon w Cerkwi Prawosławnej na ul. Szpitalnej w Krakowie. W dniu 18 maja 2011 roku złożył pracę magisterską z wynikiem celującym i uzyskał tytuł magistra sztuki. W tym samym roku, rozpoczął studia doktoranckie, na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.