Julia Cybis

Ur. w 1985 r. w Warszawie. W latach 2004 – 2009 studiowała na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w roku akademickim 2007/08 w École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers na zasadach programu Socrates-Erasmus. W 2009 otrzymała dyplom z wyróżnieniem u prof. Wiesława Szamborskiego, oraz wyrożnienie za aneks wykonany w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego.