Piotr Trusik

Ur. 1994. Asolwent Państwowego Liceum Plastycznego im. Wojciecha Gersona w Warszawie, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem.