Mateusz Kowalczyk

Ur. 1992, Mateusz „Jonasz“ Kowalczyk jest młodym artystą rozwijającym swój talent na wydziale Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nie ogranicza on jednak swojej aktywności do studiowania na akademii, ale bierze udział w wielu projektach, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych - miedzy innymi w inicjatywach podjętych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Parku Rzeźby na Bródnie czy działaniach w Miejscu Projektów Zachęty.
Artysta w swoich pracach skupia się na relacji człowieka do tego co go otacza – środowiska, przyrody, różnych zbiorowości. Szczególnie ważnym dla niego problemem, który stara się pokazać w swojej działalności artystycznej, wyrażającej się w różnych środkach ekspresji - malarstwie, poezji, wideoarcie, fotografii, a także sztuce performatywnej, jest człowiek w kontekście natury, współczesne jej definiowanie na a także globalne problemy związane z degradacją przyrody. Prace jego jednak nie odzwierciedlają prostej opozycji natura-kultura, a poprzez szczególne napięcie ukazują złożoność tej relacji. Ponad to, twórczość Mateusza Kowalczyka jest silnie nasycona inspiracjami orientalizmem i neoszamanizmem, który jest swoistą odpowiedzią na współzależność cywilizacji a eksploatowanej przez nią przyrody.