Marta Sala

Ur. 1985 roku w Katowicach, jest absolwentką Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, studiowała w latach 2005-2010. Dyplom zdobyła w pracowni prof. Leszka Misiaka. Jest współzałożycielką grupy artystycznej STRUPEK. Zajmuje się trójwymiarową aranżacją pomiędzy żywą instalacją a przedstawieniami parateatralnymi, nawiązując do tradycji teatru plastycznego. Poza malarstwem zajmuje się tworzeniem kostiumów, dekoracji oraz zaangażowaną społecznie animacją kultury.