Natalia Andrzejewska

Ur. 1986. Absolwentka Akademii Sztuk Pie?knych w Warszawie oraz studio?w podyplomowych w Instytucie Ba- dan? Literackich Polskiej Akademii Nauk; stu- diowała ro?wniez? w Accademia di Belle Arti w Wenecji. Doktorantka w Instytucie Sztuk Pie?knych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje sie? malarstwem, sztuka? w przestrzeni publicznej, tworzy obiekty przestrzenne. Kuratorka wystaw, producent- ka spektakli teatralnych, projektantka prze- strzeni ekspozycyjnych, animatorka kultury, autorka opracowan? teoretycznych o opiece konserwatorsko – kuratoryjnej sztuki wspo?ł- czesnej. Brała udział w wystawach w kraju i zagranica?, wspo?łpracowała m.in. z Teatrem Polonia, Akademia? Sztuk Pie?knych w Wene- cji, Galeria? Krytyko?w Pokaz, Galeria? STUDIO, Galeria? Bardzo Biała, Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, Galeria? Promocji Młodych BOK Rondo, Muzeum Lniarstwa, Galeria? Ku- ratorium. Stypendystka Funduszu Popierania Two?rczos?ci ZAiKS.