Maryia Laikouskaya

Ur. 1987, absolwentka warszawskiej ASP, w pracowni  profesora Leona Tarasewicza. Zajmuje się malarstwem i ilutrscją.