Michał Szaranowicz

Ur. 1992

Wystawy i prokjekty

23.06.2016 – Wystawa zbiorowa „Po plenerze w PeGieeRze” w warszawskiej galerii Monopol
19.06.2016 – Wystawa zbiorowa „Rozpoznanie” w warszawskiej galerii Ney Gallery & Prints
17.05.2016 - Wystawa zbiorowa „There. Obecność przestrzenna jako forma artystycznego badania” w
centrali PKO BP w Warszawie
17 - 22.04.2016 – Here. Warsztaty Pracowni Działań Przestrzennych w Dublinie, pokaz performensów w
National College of Art & Design w Dublinie
06.11.2015 - Wystawa zbiorowa „MIMIKRA” w Muzeum im. S. Staszica w Pile
05.10.2015 - Wystawa zbiorowa „Wstyd” w ramach międzyuczelnianego seminarium, Instytut Filozofii UW
19 - 26.09.2015 - Warsztaty filmowe Film Spring Open pod patronatem Sławomira Idziaka w Krakowie
20.09.2015 - Publikacja fotografii „Tumblr” w galerii Magazynu Kulturalnego (www.mgzn.pl/31)
28.06.2015 - Wystawa zbiorowa fotografii „Tumblr” w klubokawiarni Derby Art Cafe w Warszawie
19.06.2015 - Wystawa zbiorowa fotografii „Koniec Czasu”, galeria Dom Koncepcji w Warszawie
11.06.2015 - Wystawa zbiorowa fotografii „MIMIKRA”, Muzeum Etnograficzne w Warszawie
20.05.2015 - Wystawa fotografii „Przemieszczenia”, klubokawiarnia Jaś i Małgosia w Warszawie
28.02.2015 - Wystawa zbiorowa fotografii, klubokawiarnia Derby Art Cafe w Warszawie
21.01.2015 - Wystawa fotografii „Lato Italic”, klubokawiarnia Towarzyska w Warszawie
03.11.2015 - Wystawa fotografii „Lato Italic”, kawiarnia Kubek w Kubek w Warszawie
25.09.2014 - Wystawa fotografii „Lato Italic”, kawiarnia Kafka w Warszawie
14.06.2014 - Wystawa zbiorowa fotografii „Podróż” w klubokawiarni Karma w Warszawie